Scenariusz lekcji dla uczniów klas IV-VI  szkoły podstawowej

Scenariusz lekcji dla uczniów klas IV-VI  szkoły podstawowej

 

Temat lekcji: Od garncarza do zduna

Cele:

 

Uczeń:

- wie, kim jest rzemieślnik;

- potrafi wymienić znane mu rzemiosła;

- zna etapy zdobywania tytułu mistrza;

- zna pojęcia: cech, terminator, czeladnik, mistrz;

- wie, na czym polega praca zduna;

- zna elementy budowy pieca;

- umie wymienić narzędzia potrzebne do budowy pieca;

- wie, na czym polega rekonstrukcja pieca;

- dostrzega korzyści płynące z zastosowania pieca kaflowego;

- rozumie potrzebę istnienia zawodu zduna.

Metody:

- pogadanka, rozmowa nauczająca, pokaz

 Środki dydaktyczne:

- film na temat budowy pieca, narzędzi zduna, kafli, zabytkowych elementów pieca, przysłowia związane z piecami.

 

1. Przedstawienie uczniom krótkiej informacji na temat historii rzemiosła od średniowiecza do współczesności:

- co to jest rzemiosło;

- jak wyglądała edukacja na rzemieślnika – terminator, czeladnik, mistrz;

- wyjaśnienie pojęcia cech, zadania cechu

 

2. Uczniowie na prośbę nauczyciela wymieniają znane im rzemiosła (np. .szewc, krawiec, rzemiosła istniejące do dziś i takie, które zniknęły. Także rzemiosła, które obecnie  przeżywają swój renesans).

3. Rozmowa z uczniami na temat systemów grzewczych w domach i mieszkaniach:

- uczniowie wymieniają różne sposoby ogrzewania;

- nauczyciel zwraca uwagę na ogrzewanie przy zastosowaniu pieców kaflowych i kominków.

4. Rozpalenie w piecu (pokaz).

- Po pokazie rozpalania nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą, kto zajmuje się stawianiem pieców.

5. Rozmowa na temat pracy zduna:

- krótka historia rzemiosła – od garncarza do zduna;

- zwrócenie uwagi na fakt, że koszt stawianego pieca był wysoki i nie każdego było na to stać;

6. Oglądanie filmu przedstawiającego pracę zduna (rekonstrukcja pieców w dworku

w Łosiach). Przed włączeniem filmu nauczyciel prosi uczniów, by zwrócili uwagę na te treści filmu, które pozwolą odpowiedzieć na poniższe pytania:

- Jakich narzędzi używa zdun?

- Z jakich elementów zbudowany jest piec kaflowy?

- Skąd pochodzą kafle użyte do rekonstrukcji pieców w dworku?

7. Uczniowie odpowiadają na wcześniej postawione pytania, a następnie oglądają zabytkowe kafle, dostrzegając ich walory artystyczne.

8. Zwrócenie uwagi na popularność pieców w obecnych czasach oraz korzyści płynące

z takiego sposobu ogrzewania (m.in. ochrona środowiska).

9. Rozmowa na temat renesansu zawodu zduna. Dlaczego jest potrzebny?

- zawód poszukiwany na rynku, ze względu na wzrost popytu na ogrzewanie ekologiczne (piece i kominki);

- zawód, który w obecnych czasach jest unikalny, a potrzebujemy zdunów;

- warto się kształcić i zdobyć zawód zduna, ponieważ jest bardzo opłacalny.

10. Jeśli wystarczy czasu, można przytoczyć uczniom kilka przysłów o piecu i objaśnić    ich znaczenie.

„Nie święci garnki lepią” – Zachęta do nauki. Wystarczy chcieć, a wszystkiego można dokonać.

„Z niejednego pieca chleb jadł” – O ludziach, którzy bywali w świecie i zaznali wielu przygód.

 

 

Opracowała: Ewa Zaniewska

Dyrektor i nauczyciel historii w  Szkole Podstawowej w Ostrożnem,

obecnie nauczyciel historii w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości

 im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie