Projekt

Projekt

 

Dzięki środkom z projektu zostały sfinansowane wycieczki o charakterze szkoleniowym dla ponad 400 osób. Młodzież miała okazję poznać zawód zduna i prace rewaloryzacyjne prowadzone w zabytkowym dworku z XIX wieku w miejscowości Łosie Dołęgi. Z tych samych środków sfinansowano rekonstrukcję pieców w budynku, w czasie której zostały wykonane zdjęcia i nagrania filmowe. Powstał w ten sposób cenny materiał ilustracyjny oraz merytoryczny (komentarze wykonawcy) na temat pracy zduna (cele i rezultaty projektu).

We wrześniu i październiku 2012 zorganizowano szkolenia dla 10 grup z 5 szkół Treść wykładu (lekcje) i materiał ilustracyjny (materiały ilustracyjne) zostały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczonej do użytku nauczycieli i uczniów. W szkoleniach uczestniczyli młodzi ludzie i ich wychowawcy z miejscowości: Osowiec, Rutki, Zawady, Szumowo i Kołaki Kościelne (partnerzy projektu).

Szkolenia prowadzono w zabytkowym DWORKU z XIX wieku w miejscowości Łosie Dołęgi pod Zambrowem (miejsce projektu i program zajęć)

Głównym celem projektu była promocja wartości historycznych i kulturowych regionu oraz edukacja w dziedzinie wymierających zawodów (cele i rezultaty projektu).