Cele i rezultaty projektu

Cele i rezultaty projektu

 

Głównym celem projektu była promocja wartości historycznych i kulturowych regionu oraz edukacja w dziedzinie wymierających zawodów.

W wyniku operacji młodzież poznała pracę zduna i prace rewaloryzacyjne w zabytkowym budynku. Uczestnicy zaznajomili się z dziedzictwem historycznym swojego regionu, poznając historię dworu i jego właścicieli.  W czasie rekonstrukcji pieców przez uprawnionego zduna zostały wykonane zdjęcia i nagrania filmowe. Powstał w ten sposób materiał ilustracyjny pozwalający na uatrakcyjnienie wykładu.  Treść prelekcji (w postaci scenariuszy lekcji) i wykorzystane w czasie spotkań z młodzieżą filmy zostały zamieszczone na tej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że wspomniane materiały ułatwią nauczycielom prowadzenie zajęć promujących zawód zduna.

Dzięki operacji powstało miejsce edukacji i integracji kulturalnej oraz identyfikacji historycznej.

Rezultaty operacji: zapoznanie młodzieży i nauczycieli (ponad 400 osób) z zawodem zduna i specyfiką jego pracy; uzmysłowienie sposobu działania pieca kaflowego i korzyści ze stosowania tego typu urządzeń grzewczych; zwrócenie uwagi na sposób spalania materiału opałowego wewnątrz pieca i związane z tym niebezpieczeństwa; przekazanie informacji na temat procesów fizycznych i chemicznych wewnątrz pieca, zachęcenie do zdobycia uprawnień zawodowych w dziedzinie budowy pieców i kominków. Uzyskanie informacji na temat historii urządzeń grzewczych w dawnych domach; budowanie świadomości tradycji historycznej i kulturowej regionu,  powstanie strony internetowej, powstanie dokumentacji fotograficznej i filmowej.