Opis projektu

Dzięki środkom z projektu zostały sfinansowane wycieczki o charakterze szkoleniowym dla ponad 400 osób. Młodzież miała okazję poznać zawód zduna i prace rewaloryzacyjne prowadzone w zabytkowym dworku z XIX wieku w miejscowości Łosie Dołęgi. Z tych samych środków sfinansowano rekonstrukcję pieców w budynku, w czasie której zostały wykonane zdjęcia i nagrania filmowe. Powstał w ten sposób cenny materiał ilustracyjny oraz merytoryczny (komentarze wykonawcy) na temat pracy zduna.

   

We wrześniu i październiku 2012 zorganizowano zajęcia dla 10 grup z 5 szkół Treść wykładu (konspekty lekcji) i materiał ilustracyjny (filmy i zdjęcia) zostały zamieszczone na tej stronie internetowej przeznaczonej do użytku nauczycieli i uczniów. W szkoleniach uczestniczyli młodzi ludzie i ich wychowawcy z miejscowości: Osowiec, Rutki, Zawady, Szumowo i Kołaki Kościelne (partnerzy projektu).

   

Szkolenia prowadzono w zabytkowym DWORKU z XIX wieku w miejscowości Łosie Dołęgi pod Zambrowem (miejsce projektu i program zajęć)

Głównym celem projektu była promocja wartości historycznych i kulturowych regionu oraz edukacja w dziedzinie wymierających zawodów (cele i rezultaty projektu).


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”Operacja pt.
„Promocja wartości historycznych i kulturowych regionu, edukacja w dziedzinie wymierających zawodów przez działania dla młodzieży”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalanych strategii rozwoju” – mały projekt
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Popularne przysłowia na temat pieców kaflowych

Nie święci garnki lepią.
Dziś to optymistyczna zachęta do nauki. Wystarczy chcieć a wszystkiego można dokonać.